Maak uw keuze

Bel mij terug

Menu
 

Janssens Vastgoed scoort een 9.8 uit 10
op basis van 44 beoordelingen

  Volg ons
Erfbelasting 2016

erfbelasting huis nog niet verkocht

Wij kopen uw huis

erfbelasting huis nog niet verkocht

Direct een bod op uw woning

Wanneer een nalatenschap openvalt, moeten de erfgenamen hierover in de meeste gevallen erfbelasting betalen. Tot 1 januari 2010 stond deze belasting nog bekend als successierecht, maar tegenwoordig spreken we over erfbelasting.

De aangifte van deze erfbelasting wordt meestal verzorgd door de executeur die de nalatenschap van de overledene afwikkelt. Na een overlijden moet de aangifte erfbelasting binnen 8 maanden worden ingeleverd bij de Belastingdienst.

Erfbelasting wordt berekend aan de hand van verschillende tarieven, die afhangen van de graad van verwantschap en de hoogte van het nagelaten bedrag. Een uitzondering hierop vormen goede doelenorganisaties die te boek staan als Algemeen Nut Beogende Instelling, ofwel ANBI. Deze ANBI’s zijn vrijgesteld en hoeven geen erfbelasting te betalen over hetgeen zij uit een nalatenschap ontvangen.
Erfbelasting is niet van toepassing op het gehele bedrag van de verkrijging. Er gelden bepaalde vrijstellingen waarover geen erfbelasting hoeft te worden betaald. Dit vrijstellingsbedrag wordt eerst afgetrokken van de erfenis. Over het resterende bedrag wordt vervolgens erfbelasting afgedragen.

Tarieven erfbelasting 2016

Hieronder ziet u de tarieven voor erfbelasting zoals die gelden in 2016. De tabel toont de tarieven voor de uiteindelijk belaste verkrijging (de verkrijging verminderd met de vrijstelling).

Belaste Erfenis Tariefgroep 1: Partner & kinderen Tariefgroep 1A: Kleinkinderen & verdere afstammelingen Tariefgroep 2: Overige erfgenamen
€0 - €121.902 10% 18% 30%
€121.903 en meer 20% 36% 40%

Vrijstellingsbedragen erfbelasting 2016

Hieronder staan de diverse vrijstellingsbedragen voor het jaar 2016.

Belaste Erfenis Partners Kinderen & kleinkinderen Zieke & Gehandicapte kinderen Ouders Overige erfgenamen
Vrijstelling €636.180 €20.148 €60.439 €47.715 €2.122

Erfbelasting en goede doelen

Vanaf 1 januari 2006 hoeven veel goede doelenorganisaties geen erfbelasting meer te betalen. Wanneer u dus nalaat aan een goed doel, komt al het geld ook daadwerkelijk terecht waar u het voor heeft bestemd. Goede doelen kunnen op deze manier hun doelstellingen blijven verwezenlijken, zonder dat de Belastingdienst een groot gedeelte aan erfbelasting inhoudt. De goede doelenorganisaties die een vrijstelling hebben van het betalen van erfbelasting zijn te vinden op de site van de Belastingdienst.

Erfbelasting vaststellen


Bij de aangifte erfbelasting moet u precies aangeven wat de bezittingen en schulden van de erflater waren op het moment van overlijden. Om de waarde van sommige bezittingen vast te kunnen stellen, zal een taxatierapport moeten worden opgesteld. Denkt u bijvoorbeeld aan juwelen, kunst en antiek. Bij de taxatie wordt de economische waarde vastgesteld. Dit is het geldbedrag dat de spullen opbrengen als ze aan de hoogste bieder zouden worden verkocht.

Aftrekbaar:

  • schulden die ten tijde van het overlijden al bestonden
  • begrafenis- of crematiekosten, voor zover deze niet vergoed worden door een uitvaartverzekering

Niet aftrekbaar:

  • notariskosten
  • taxatiekosten
  • executeursbeloning

Uw huis ook direct verkopen?

Woning aanmelden

Delen